2017

Administratie en boekhouding: administratie voor MKB

Midden en Klein Bedrijven (MKB) hebben vaak niet zo veel personeel in dienst. Zij hebben dus geen volledige administratieve afdeling, omdat hier simpelweg niet voldoende werk voor is en een grote kostenpost is. Daarom besteden dit soort bedrijven hun administratie vaak (voor een deel) uit.

Wat doet een accountant Omdat de meeste kleine ondernemers geen administratief personeel in dienst hebben en omdat ze hier vaak zelf geen verstand van hebben, huren zij vaak een accountant in om de administratie voor hen te verwerken.